Rok 5002

 

Styczeń
Hargard
Warlord Sigfaddir z Ostmarku, na prośbę tubylców, obejmuje opieką sąsiednią planetę – Khotan.

Byzantium Secundus
Egzekucja grupy avestian skazanych za brutalne morderstwo na Rycerzu Poszukującym.

Istakhr
Arcyksiążę Hakim Al-Malik podejmuje decyzję o odtworzeniu Korpusu Ukarskiego, w sile czterech legionów.

Leminikainen
Admirał Artur hrabia Pennworthy Hawkwood podejmuje decyzję o utworzeniu Legionu Vuldrockiego (mówi się, że nie za swoje pieniądze)

Gwynneth
Wielka Księżna Maerwynn aep Uwen Hawkwood podejmuje decyzje o reaktywowaniu Korpusu Leśnego (w sile 6 legionów)

Ungavorox
Wielka Księżna Fativa podejmuje decyzję o przeniesieniu na planetę całego I Legionu Królewskiego, a także o zaciągu do 3 całkiem nowych voroksiańskich legionów.

Gwynneth
Markiz Raul Truniskron, głowa domu Truniskron, na prośbę arcyksiężnej Wiktorii rozpoczyna werbunek Legii Truniskrońskiej.

Hargard
Powstanie maharani Kirtti Lalit przeciw uzurpatorowi Devdasowi.

Ikona
Baron Bash Steelbiter zostaje awansowany do stopnia legata i postawiony na czele nowo utworzonych "Kudłatych Diabłów".

Utajnione
Przełom w badaniach nad technologiami Wrót. Udany kontakt z Sathranetem.

Hira
Bombardowania Fortu Omala i okolic.

Byzantium Secundus
Planetę opuszcza cesarska wyprawa badawcza kierująca się do układu Rimpoche. Towarzyszą jej obserwatorzy rodów Hazat, Al-Malik, Li Halan oraz przedstawiciel Ligi.

Luty
Stos
Starcia pomiędzy piratami a hazacką pomocą militarna dla Avestii.

Wolf's Lament
Nie sprowokowany atak na główny klasztor mniszek Prakrólowej doprowadza do krótkiej wojny miedzy Skey a konfederacją kilku vuldrockich thanów.

Stos
Arcybiskup Stosu podejmuje decyzje o zamknięciu ruchu przez układ. Prosi o pomoc Wielka Księżnę Juanę, która przysyła odpowiednie siły.

Byzantium Secundus
Powrót wyprawy badawczej, która via Rimpoche doleciała do systemu Demeter, władanego przez niedobitki II Republiki i (uznany za wymarły) ród Gesar. Gesarowie, w wyniku rozmów dyplomatycznych, zrzekają się tytułu cesarskiego nie czekając na opinię prawników imperialnych, po czym zawiązują sojusz z rodem Li Halan. Pozostałe siły planetarne składają hołd cesarzowi Alexiusowi. Odznaczenie Manuela Trinidad Li Halan Orderem Feniksa.


Marzec
Hargard
Ślub księcia Ojasa i maharani Hanity, córki Kirti Lalit.

Raven
Seria zamachów wokół poselstw Gwiezdnych Narodów zakończona zostaje ukaraniem grupy osobników nieznanego pochodzenia, podających się za poselstwo Kalifatu Kurga.

Vera Cruz
Drukarnie opuszcza pierwsza partia "Apokryfow Zebulona" - zaginionych zapisków Proroka. Książka zostaje zakazana na wszystkich planetach uznających zwierzchnictwo Lemina Fuego oraz niektórych autokefalicznych.

Madoc
Nasilające się ataki terrorystów na Port Moresby doprowadzają do wzmocnienia środków bezpieczeństwa wokół miasta.

Stos
W układzie stosu znika gildyjny konwój należący do jednej z ligheimskich Hong.

Madoc
Puchar Corneliusa. Zwycięża załoga z Ikony, na drugim miejscu są „Ligheimskie Diabły” a na trzecim - stajnia z Shaprut.

Skey
Pierwszy poważny kontakt z Imperium Bast.
Bitwa przy wrotach Skey.

Fingisvold
Bitwa u Wrót Fingisvold. Zniszczenie znacznej czesci floty Fingisvold.
Ewakuacja populacji Skey na Fingisvold.

Hira
Podpisanie kapitulacji przez Wilekiego Księcia Hiry. Rozpoczyna się ewakuacja wojsk i hazackiej szlachty


Kwiecień
Frost
Zawiązanie sojuszu pomiedzy warlordem Niedźwiedziem a warlordem Greolfem.

Byzantium Secundus (12-17)
Przygotowania do 9. rocznicy koronacji Alexiusa I Hawkwooda.

Hira
Zakończenie ewakuacji hazackiej szlachty i żołnierzy z Hiry. Od tego momentu Hira jest na powrót częścią Kalifatu Kurga, a Hazaci nie roszczą sobie żadnych pretensji wobec ziem tam się znajdujących.

Byzantium Secundus
Cesarz chory na zapalenie płuc. Władzę w jego imieniu przejmuje Cesarzowa Matka.
(Później w tym samym miesiącu) Cesarz odzyskuje siły i przenosi centrum swych rządów do kompleksu sanatoryjnego na Tamerlein

Hargard
Testy bojowe behemota

Maj
Hira
Sułtan Khayyam, Mehmed Gerej, zostaje mianowany przez Kalifa Sułtanem Hiry i otrzymuje tytuł Obrońcy Świętej Ziemi.

Gwynneth
We Wrotach pojawia się statek z zaginionego układu Derajas. Przedstawiciele systemu wyrażają chęć rozmów z Cesarstwem. Ustala się termin negocjacji na koniec czerwca.

Byzantium Secundus
Na planecie pojawia się zabójca teurgów. Jednak dzięki połączonym wysiłkom Kalinthi, Inkwizycji i nowomianowanego almalickiego hrabiego udaje się go schwytać.

Ligheim
Premiera nowej superprodukcji "Niewolnica Leila" przyciąga do magicznych lamp prawie 1.5 miliarda telewidzów.

Aylon
Liga Sawel przystępuje do Sojuszu Raszidów.

Aylon
Porwanie hrabiny Aleemy Raszid. Władzę nad Sojuszem przejmuje pierwszy z Ligii Sawel - hrabia Jaffar al-Malik.

Czerwiec
Ligheim
Zamach na wszechświatowej sławy aktora Gerarda Moline.

Hargard
Podpisanie układu handlowo-obronnego pomiędzy Siggfaddirem z Ostmarku a rodziną Hakkonen.

Aylon
Odnalezienie hrabiny Aleemy Raszid.

Leminkainen
Ślub Siggfaddira z Ostmarku i księżnej Katarzyny Hawkwood.
Rozmowy pomiędzy Cesarstwem a przedstawicielami Derajas. W pewnym momencie posłowie Derajas, bojąc się o własne bezpieczeństwo zrywają rozmowy.

Lipiec
Ikona
Ingres arcybiskupów Ikony, Bastionu i Ungavoroks. Tron Ikony uzyskuje dwa zaginione berła elektorskie. Wyniesienie Manuela Trinidad Li Halana do godności księcia.

Ikona
Seria morderstw wywołana przez uwolniony i oszalały Cień.

Kadyks
Przedstawiciele Derajas składają hołd arcyksiężnej Salandrze.

Sierpień
Święta Terra
Rozmowy pomiędzy rodem Li Halan a Synecullą. W rozmowach uczestniczą obserwatorzy Cesarstwa i rodu Al-Malik.

Wrzesień
Ikona
Wielka Księżna Fativa Li Halan podaje do wiadomości publicznej informację o śmierci hrabiny Noshizoko. Jednocześnie zarządza 60 dni żałoby planetarnej.

Midian
W odwiedziny do WK Shiro przybywa następczyni tronu Demeter, arcyksiężna Julia Gesar. Mówi się o planowanym małżeństwie tej pary.

Leminkainen
Utworzenie Rady Planety w skład której wchodzą: księżna Katarzyna Hakkonen Hawkwood, Wielki Książę Franz Wilhelm Hawkwood i książę Eryk Duncan Hawkwood.

Aylon
Ślub Wielkich Książąt Fajsala Al-Rashid Malika i Fatimy al-Isfahan Malik staje się okazją do zamachu na życie arcyksięcia Hakima. Na szczęście głowa domu Al-Malik wychodzi z opresji cało, a zamachowców udaje się zabić. Plotka głosi, iż podczas ślubu miała miejsce manifestacja Empireów.

Gwynneth
Rozruchy antykościelne na Gwynneth. Koalicja arcybiskupia skupia się wokół hrabiego Hala Horn Hawkwooda.

Byzantium Secundus
Na B2 przybywa nowy poseł almalicki. Jest nim Mayana Al-Caspari Malik, do niedawna Kanclerz Criticorum.

Hargard
Akty Hargardzkie. Mieszkańcy Znanych Światów otrzymują prawo osiedleńcze na Khotan i dostęp do rynków Hargardu. Na obu tych planetach zostają utworzone stanowiska Wielkich Książąt, a na Leminkainen dodatkowo stanowisko Warlorda. Obaj Wielcy Książęta przysiegają wierność Rodowi i rodzinie, ale nie Cesarzowi.

Październik
Kordeth
Wybuch wojny domowej na Kordeth. Klany renegackie i część klanów głębinowych, wsparte bronią i logistyką zapewnioną przez ród Hawkwood, atakują tereny Klanow Skonfederowanych i hong wyzyskujących Kordeth.
Nadakira Surtam z klanu Malak Sojo zostaje przyjęty do rodu Hawkwood i ogłasza się Wielkim Księciem Kordeth.

Delfy
Arcyksiężna Wiktoria ogłasza informacje o odnalezieniu przez zwiad drogi na Ustar. Planeta ma zostać podzielona pomiędzy Hawkwoodów i ukarów.

Gwynneth
Rozruchy przeradzają się w otwarta wojnę. Jest ona jedna krótka i zwycięska dla koalicji antykościelnej (podczas bitwy zostaje zniszczony pałac arcybiskupi). Zwycięstwo zbiega się z ogłoszeniem Encyklik Delfijskich.

Delfy
Encykliki Delfijskie. Wolność religijna dla wyznawców Giarti, Banjak i Kościoła Gwynneckiego. Rozwiązanie Świątyni Avesti i wcielenie jej mnichów do Ortodoksji. Gwynnethczycy otrzymują prawo do wyboru własnego arcybiskupa (Patriarcha pozostawia sobie jednak prawo veta).

Świeta Terra
Korzystając ze starożytnych precedensów Syneculla skłania lud Marsa do wyboru Manuela Trinidad Li Halan na patriarchę. Elekt przyjmuje imię Konstantyna XXXVII.
Patriarcha podpisuje serię reform (miedzy innymi zniesienie urzędu patriarszego) i odłącza planety kościelne od Cesarstwa
Utworzenie Teokracji Urth.
Abdykacja Konstantyna XXXVII, ostatniego Patriarchy Urth.

Listopad
Byzantium Secundus
Na planetę przybywa eskadra okrętów z zaginionego świata Atlantydy. Przywódca wyprawy, Cesarz Atlantów Anubis, podpisuje z Cesarzem sojusz militarny i osiedla się na Byzantium w podarowanej przez Cesarza baronii. Na orbicie pozostają dwa z jego dziwacznych statków, a pozostałe oddalają się w nieznanym kierunku.
Na planecie szerzą się plotki ze przybyły gość jest Urem.
Ludzie Anubisa rozpoczynają rekrutację lenników i pracowników dla swego pana. Rzekomo zatrudniają tylko psychoników.

Delfy
Arcyksiężna Wiktoria ogłasza planowane związki małżeńskie pomiędzy Wielkim Księciem Alvarexem Hawkwoodem i swoja starszą córką Mirandą oraz między markizem Andrew Hakkonen Hakwoodem a swoją młodszą córką Marią Elżbietą. Śluby planowane są na początek grudnia.

Pentateuch
Eskatonicy zaczynaja przebudowę planety na duża skalę, zgodnie z wytycznymi zostawionymi przez Doramosa z Tyre.

Grudzień
Delfy
Ślub WK Alvarexa i księżniczki Mirandy oraz ślub markiza Hakkonena i Marii Elżbiety. Ściąga na niego śmietanka Znanych Światów, w tym Cesarz i Minister Floty.
Wielki Książę Alvarex Hawkwood i księżna Miranda Hawkwood zostaja ogłoszeni na-arcyksiążętami Rodu.
Markiz Andrew Hakkonen i Maria Elżbieta Hakkonen Hawkwood zostaja ogłoszeni Wielkimi Książętami Ustar, którym będą rządzić wspólnie.
Wielcy Książęta Hargardu i Khotan oraz Siggfaddir Hakkonen składają hołd lenny Cesarzowi.
Hargard i Khotan zostają przyjęte w poczet światów cesarskich.

Kadyks
Szeroko zakrojona akcja poszukiwawcza porwanego arystokraty, księcia Pawła Decadosa. Akcja zakończona fiaskiem.

Midian
Ślub Wielkiego Księcia Shiro Li Halana i arcyksiężnej Julii Gesar.

Fingisvold
Bitwa Sylwestrowa. Połączone siły Wielkiego Króla Greolfa zostają odepchnięte od Wrot Fingisvold przez pokaźną flotę w skład której weszło, miedzy innymi, 8 pancerników.

 

POWRÓT